Waardebepaling van de deal – de koopzijde Onze benadering

AMA werkt met executives en zakelijke ontwikkelingsmedewerkers van klanten om een strategie te ontwerpen die hun doelen implementeert voor groei en diversificatie. Zodra deze strategie is geaccordeerd, onderzoeken we de desbetreffende industrietak om alle mogelijkheden te benoemen die passen bij de acquisitiecriteria.

Omdat we consultants zijn en geen directe medewerkers van onze klanten, zijn we in staat contact op te nemen met die bedrijven waarmee zij om concurrentie- of andere redenen geen contact op kunnen nemen.

AMA doet al het loopwerk van contacten leggen, achterna zitten en ontmoeten van potentiële doelen om onze klanten de tijd en moeite te besparen om bedrijven te achterhalen die mogelijk niet geschikt zijn. Terwijl wij bezig zijn met het opzetten van die eerste vergadering, zijn onze klanten in staat zich te richten op de dagelijkse gang van zaken van hun bedrijf.

Over ons bezoek aan doelbedrijven schrijven we een bezoekrapport, dat gewoonlijk alle informatie bevat die nodig is voor onze klanten om te beslissen of het doel de moeite is om verder uit te diepen. Het is belangrijk om hier te benadrukken dat omdat AMA geen medewerker is van onze klant en geen mogelijke concurrent, wij in staat zijn deuren te openen en informatie te vergaren omtrent het doel die anders vaak niet beschikbaar zou zijn voor de zakelijke medewerker.

Naast informatie over de financiële geschiedenis en vooruitzichten, zakelijke activiteiten en andere concrete feiten delen we ook onze inzichten omtrent ongrijpbare zaken van de doelbedrijven, inclusief de kritische component van bedrijfscultuur.

Als onze klant eenmaal voor één of meerdere doelen heeft besloten die hij zou willen onderzoeken, bezoeken we die doelen samen gewoonlijk door alle gekozen doelen tijdens één enkele reis te zien. Tijdens die bijeenkomst wisselen onze klant en het doel informatie over elkaar uit, bespreken de mogelijke transactie en bepalen of ze graag samen verder willen gaan met een transactie.

Deze benadering maakt het onze klant mogelijk voorzichtig te werk te gaan, doelbedrijven te bezoeken en de attributen van een transactie te verkennen vóórdat een commitment wordt gemaakt. Er bestaat een veel kleiner risico met deze methode dan door te reageren op een veiling, waar een bod wordt uitgebracht voordat het management, de zaken en cultuur van het bedrijf werkelijk bekend zijn. AMA helpt ook bij het evalueren van de biedprijs voor een doel evenals de optimale voorwaarden en structuur.

De directeur van AMA heeft een achtergrond om bedrijven beschikbaar voor aankoop te maken. Het begint met dat eerste bezoek: de moeilijkste en belangrijkste stap. Niemand verkoopt zijn bedrijf over de telefoon; het moet beginnen met een face-to-face gesprek. De reden dat ze ons toestaan ze te bezoeken of uiteindelijk onderhandelingen te beginnen, is niet omdat ze actief op zoek zijn hun bedrijf te verkopen, maar omdat wij de verkoop van hun bedrijf aan onze klanten presenteren als een kans. Dat door samen te gaan met onze klant ze een sterke partner vinden die kan helpen hun bedrijf internationaal uit te breiden op een wijze die normaliter hun mogelijkheden te boven zou gaan, en de mogelijkheid hun producten en/of dienstenaanbod uit te breiden met die van onze klant. We maken een combinatie met onze klant zo aantrekkelijk dat het doel geen concurrerende aanbiedingen zoekt.

Bij ieder project besparen we onze klanten aanzienlijk tijd door al het zoek- en loopwerk van het benoemen en initiëren van gesprekken met doelen op ons te nemen, ze vooraf te screenen en niet-geschikte doelen om redenen zoals financiële prestaties, marktpositie of culturele verschillen te elimineren.

Neem contact op

Netherlands Office

Vredehofstraat 13,
3761HA Soest,
The Netherlands
Phone : +31 20 530 1414
Fax : +31 20 530 1419